شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۷

تصاویر زیبای آسمان درشب

در این تصویر بی نظیر شما ماه و مشتری و همچنین خود نمایی قلب العقرب را مشاهده می کنید

عکس در روستای مصر گرفته شده است

دو تابش ایریدوم همزان در یک آسمان در شبهای آغازین فصل زمستان در اواخر شب

عکسی از ابر نو اختر معروف خرچنگ(m-1)که تنها یک دجره با ستاره ی شاخصش فاصله دارد

دیدن طلوع ماه از فراز خرابه ها تخت جمشید روایی بیش نبود که به واعیت می پیندد.جرکت آرام ابرها و حرکت آرام تر ماه تصویر زیبایی را بر فراز تخت جمشید بوجود آورد.شما باید در این لحظه در انجا می بودید تا این احساس را درک کنید.

 
 

در این تصویر ستاره های جنوب آسمان به همراه راه کهکشان تابستانی با نوردهی یک ساعت و موتور روشن و پس از آن نیم ساعت با موتور خاموش این تصویر زیبا را بوجود آورده است

هاله ای ۲۲ درجه ای در اطراف ماه این تصویر زیبا را در آسمان تهران پدید آورده است

نور منطقه البروج که از شرق آسمان را راه کهکشان زمستانی کشیده شده است

در این تصویر شما راه کهکشان را رد صورت فلکی دجاجه می بینید

در این عکس سحابی آمرکای شمالی به وضوح پیداست

۲ ساعت نوردهی این تصویر زیبا و چشم نواز را بوجود آورده است

دلیل روشنی آسمان اشتباه گرفتن شب و روز نیست

به دهکده ی کوچک در کوهپایه ی این قله ی زیبا دقت کنید

نور این دهکده باعث روشن شدن عکس به این شکل زیبا شده

تصویری از خورشید از فراز تکه های یخی قطب جنوب

 

 
 
 
نوشته شده توسط سیدحمزه موسوی در 8:12 |  لینک ثابت   •